דלג לתוכן הראשי

משלוח מנות a7

  • מק"ט : EPZCD0WD66
  • 52.9
אזל המלאי עבור /

תיאור:

מיני משלוח יוקרתי ומפנק
מוצר זה הוא
 מסדרת A = מוצר זול + שליחות זולה = סדרת A
משלוח בתוספת 30 ש"ח בלבד לכל הארץ
הספקה תוך 7 יום
זמן אספקה ותנאי רכישה:

אם ברצונכם למשלוח "לזמן ספציפי" זה בתוספת תשלום
וחובה לבדוק איתנו לפני אם המשלוח "משלוח לזמן ספציפי" אפשרי בשעות המבוקשות
במספר 0586438096 זמינים גם בווצאפ
יש ליצור קשר טלפוני עם החברה במסגרת שעות פעילותה לצורך קבלת פרטים, ביצוע ההזמנה ותיאום האספקה, הכל בכפוף לכך שקיימת אפשרות לבצע אספקה דחופה למוצרים אותם מעוניין המשתמש לרכוש ולכך שאלו קיימים במלאי וכן בכפוף למדיניות המשלוחים של החברה, חברת דואר ישראל, חברת הדואר המקומית או חברת המשלוחים.
באפשרותכם לבדוק איתנו במספר 0586438096 זמינים גם בווצאפ

מדיניות החזרת מוצרים:

6. ביטול עסקה על-ידי המשתמש
6.1. משתמש אשר ביצע עסקה באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות אשר הותקנו על-פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת ("חוק הגנת הצרכן"), ובהתאם להוראות התקנון, כפי שיפורט להלן.

6.2. זכות ביטול עסקה לא חלה לגבי מוצרי מזון וטובין פסידים. כלומר, לא ניתן לבטל עסקה של רכישת מוצרי מזון וטובין פסידים כגון פרחים וצמחים, לאחר ביצוע ההזמנה.

6.3. לגבי מוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים- משתמש המעוניין לבטל עסקה, רשאי לעשות כן על-ידי מתן הודעה בכתב לחברה בדואר אלקטרוני: 5023968@gmail.com
, במסרון לנייד המופיע באתר ובתקנון או באמצעות "צור קשר" באתר, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום שקיבל המשתמש/הנמען את המוצר.

6.4. על המשתמש מוטלת החובה לוודא את קבלת ההודעה על ביטול עסקה בחברה. כמן כן, יש לציין בהודעה על ביטול עסקה את פרטי ההזמנה ולצרף חשבונית.

6.5. עם קבלת ההודעה על ביטול עסקה, תבטל החברה את החיוב (ככל שהמשתמש חויב) ואם זוכה חשבונה של החברה, יושב למשתמש סכום החיוב באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה, בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על ביטול עסקה או מיום קבלת המוצר נשוא העסקה שבוטלה, במשרדי החברה או הספק (לפי העניין ובהתאם למקום האספקה), לפי המאוחר מביניהם, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ועל-פי הנחיותיה. ככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי של המשתמש כאמור, מכל סיבה שהיא, או שהתשלום בוצע במזומן או בשיק מזומן (ככל שקיימת אפשרות לתשלום באופן הזה), תשיב החברה למשתמש את התמורה במזומן או בשיק מזומן. זיכוי עבור החזרת מוצר יעשה על-פי ערכו של המוצר ביום ביצוע העסקה. יצוין, כי זיכוי על מוצר שנרכש במבצע, בהנחה, באמצעות קופון או בתווי קנייה יהיה בהתאם לערך העסקה שבוצעה בפועל.

6.6. על המשתמש/הנמען לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהמשתמש/הנמען קיבל את המוצר כשהוא פגום או כאשר קיימת אי התאמה בין המוצר לבין פרטיו כפי שהוצגו באתר, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 24 שעות ממועד קבלת המוצר כאשר מדובר במוצרי מזון או טובין פסידים ובתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, כאשר מדובר במוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידים. ביטול עסקה יעשה על-ידי מתן הודעה בכתב לחברה באמצעות "צור קשר" באתר או במסרון לנייד המופיע באתר ובתקנון או בדואר אלקטרוני: 5023968@gmail.com
, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. במקרה שביטול מהטעמים הנ"ל יימצא מוצדק, יזוכה המשתמש במלוא סכום העסקה באותו האופן שבו בוצע התשלום.

6.7. בכל מקרה של ביטול עסקה, על המשתמש/הנמען להשיב את המוצר לחברה או לספק שפרטיו מופיעים בתעודת המשלוח ובמסמכים שצורפו להזמנה (לפי העניין ובהתאם למקום האספקה), על חשבונו, באריזתו המקורית, שלם, תקין, ללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא ושלא נעשה בו כל שימוש, אלא אם התקבלו מהחברה הנחיות אחרות. לא ניתן לבטל עסקה ולהחזיר מוצר שניזוק או שנעשה בו שימוש. כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצר שאריזתו נפתחה או הושחתה או מוצר שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון, שימוש רשלני ו/או בזדון ו/או שלא על-פי הוראות השימוש, הוראות האחסנה ו/או הוראות היצרן/היבואן/הספק/החברה. בלי לגרוע מהאמור לעיל, חיבור המוצר לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש במוצר.

6.8. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במקרה של ביטול עסקה על-ידי המשתמש שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין פרטיו כפי שהוצגו באתר, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר נשוא הביטול או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, ככל שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי וחברת האשראי או הגוף שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את המשתמש גם בתשלום שנגבה ממנה.

6.9. ביטול עסקה לפי סעיף 6 זה, יחול אך ורק על עסקה שסכומה עולה על 50 ₪, אלא אם יוחלט אחרת על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.10.לא ניתן לבטל עסקה שלא בהתאם להוראות התקנון ולהוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות אשר הותקנו על-פיו.

תגובות:


אם ברצונכם למשלוח "לזמן ספציפי" זה בתוספת תשלום
וחובה לבדוק איתנו לפני אם המשלוח "משלוח לזמן ספציפי" אפשרי בשעות המבוקשות
במספר 0586438096 זמינים גם בווצאפ
יש ליצור קשר טלפוני עם החברה במסגרת שעות פעילותה לצורך קבלת פרטים, ביצוע ההזמנה ותיאום האספקה, הכל בכפוף לכך שקיימת אפשרות לבצע אספקה דחופה למוצרים אותם מעוניין המשתמש לרכוש ולכך שאלו קיימים במלאי וכן בכפוף למדיניות המשלוחים של החברה, חברת דואר ישראל, חברת הדואר המקומית או חברת המשלוחים.
באפשרותכם לבדוק איתנו במספר 0586438096 זמינים גם בווצאפ